سرفصل های آموزش سیستم حسابداری

سلام و ادب در این بخش آموزش تمام سر فصل های مرتبط با حسابداری آمده است. با کلیک بر روی هر قسمت آموزش مرتبط با آن را می توانید ببینید: ◄◄◄ در ابتدا و پس از خرید یک سیستم حسابداری موارد زیر در اختیار کاربر قرار می گیرد: • ۱- یک سازمان (به عنوان سازمان یا دفتر مرکزی) • ۲- سه کاربر (مسئول اصلی، حسابدار، گزارش گیر) • ۳- یک کدینگ (مرتبط با نوع کسب و کار) • ۴- نقش های تعریف شده (به پیش فرض برای هر کاربر) • ۵- امکان دسترسی به سیستم های خریداری شده • ۶-  …