بازگشت به لیست محصولات
 
  سيستم اموال و دارائیهای ثابت همراه سيستم  
 
سيستم دارائيهاي ثابت همراه ، نرم افزاري است روان و توانا براي تمرکز مديريت اموال و دارائيهاي ثابت در سازمانهاي دولتي و خصوصي بطوري که امکان عمليات خريد ، بکارگيري ، تعديلات بها ، بهره برداري ، نقل و انتقال و غيره در مراکز تابعه بصورت غيرمتمرکز و عمليات محاسبه استهلاک و ارزش دفتری و نگهداري حسابها بصورت متمرکز بر روي يک شبکه صورت پذيرد .

 

 
  خصوصیات سیستم در یک نگاه  
 
 

امکان استفاده ، نصب و راه اندازي بر روي سرورهاي ويندوز و لينوکس . اين سيستم در محيط صفحات وب طراحي شده است و در نتيجه امکان کار در محيط شبکه محلي ، اينترنت و اينترانت وجود دارد .

 

 بخشي از امکانات اين سيستم بشرح زير است :

اطلاعات پایه :

  • لايه بندي و تعيين سطح دارائي ها از قبيل ماهيت ، گروه اصلي و فرعي که عناوين و طول کد هر سطح توسط مديريت سيستمم قابل تعريف مي باشد .
  • لايه بندي و تعيين سطح مراکز هزينه که عناوين و طول کد هر سطح توسط مديريت سيستم قابل تعريف ميباشد .
  • لايه بندي و تعيين سطح محل استقرار اموال ( مثلاً شهرها ، ساختمانها ، طبقات و اتاقها ) که عناوين و طول کد هر سطح توسط  مديريت سيستم قابل تعريف ميباشد .
  • امکان دسترسي به بانک اطلاعات کارکنان ، فروشندگان يا سازندگان ، کشورهاي سازنده ، انبارها و غيره .


اطلاعات دارائیها :

اطلاعات اصلي دائي :

اين اطلاعات که شامل بيش از 30 فيلد مختلف ميباشد دارائي ها را از جهت ماهيت ، روش و نرخ استهلاک تاريخ بهره برداري مرکز هزينه بهاي اوليه و غيره شناسائي کرده و همواره آخرين وضعيت دارائي را در خود نگهداري ميکند. با يک نگاه برروي اطلاعات اصلي يا خلاصه وضعيت دارائي بخوبي روشن شده و معمولاً نيازي به رويت  ساير محورهاي اطلاعات نمي باشد. در صورت نياز کليدهاي ميانبر خاصي براي رويت سريع ساير محورها پيش بيني شده است .

عملیات جاری دارئی :

اين محور شامل اطلاعاتي است که در طي دوره بهره برداري ميتواند براي دارائي اتفاق بيفتد که عبارتند از :

خروج امـوال :

مانند فروش ، اهداء ، تحويل اماني و غيره .
تغییرات اساسی :

هر نوع تغيير در اموال بطور نامحسوس در اين محور نگهداري ميشود مانند تغيير در نام ، ماهيت و غيره.

نقل و انتقال دارائی :

مانند نقل و انتقال بين اشخاص ، مراکز هزينه يا محل استقرار .

کنـارگذاری :

مانند از بين رفتن ، مفقود شدن ، معدوم شدن يا مستهلک شدن غيرقابل پيش بيني دارائي .

مشاهده عینی اموال :

در اين بخش امين اموال بصورت دوره اي مشاهده خود را از اموال ثبت مينميد.براي تسريع در اين بخش  شماره اموال بصورت بارکد طراحي شده و امين اموال با استفاده از بارکدخوان ( که ميتواند بصورت بارکدخوانهاي قابل شارژ باشد ) به سرعت کليه اموال را بررسي و گزارش نمايد . 

افزايش يا کاهش بهاي دارائي :

اگر به علل مختلف مانند تغيير ساختار يا ساير عمليات بهاي دارائي تغيير کند بايد در اين بخش با ذکر تاريخ مؤثر و علت تغيير ، ميزان ارزش ريالي افزايش يا کاهش دارائي درج شود .

افزايش يا کاهش ذخيره استهلاک :

اگر به هر دليل ذخيره استهلاک سالهاي گذشته مورد قبول واقع نشود يا در سيستم هاي دستي گذشته اشتباهاتي بروز کرده باشد که موجب تغيير در ذخيره استهلاک گردد اين تغيير بايستي در اين محور و در سال جاري درج شود . زيرا اسناد سالهاي گذشته بعلت ثبت در دفاتر قانوني تغيير نخواهد کرد .

 

محاسبه استهلاک :

در مقاطع دلخواه با توجه به ماهيت ، روش و نرخ استهلاک ، تاريخ بهره برداري ، ذخيره استهلاک و ساير داده هاي مندرج در  اطلاعات دارائي و نيز نوع عمليات جاري سيستم بطور خودکار هزينه استهلاک سال جاري را محاسبه و به اسناد حسابداري موقت انتقال ميدهد . نوع دسته بندي دارائيها در ارسال سند حسابداري به سيستم مالي ، در بخش مديريت حسابداري اموال به سيستم  معرفي ميگردد .
 

آمار و گزارشات :

- فهرست اموال بر اساس شماره پرونده
- فهرست اموال بر اساس شماره اموالي
- فهرست اموال بر اساس مرکز هزينه
- فهرست اموال بر اساس ماهيت
- فهرست اموال بر اساس محل استقرار
- فهرست اموال بر اساس سال ايجاد
- فهرست اموال بر اساس تاريخ بهره برداري
- ليست اموال يک محل استقرار ( که در فرم زيبا طراحي شده است و قابل نصب در اتاقها ميباشد .)
- فهرست اسناد خريد اموال به تفکيک شماره عطف
- فهرست اموال با شرايط دلخواه ( پويا )
- آمار اموال با شرايط دلخواه ( پويا )
- فهرست تجديد ارزيابي اموال
- گزارش تجميع آمار بر اساس ماهيت
- گزارش به تفکيک مراکز هزينه بر اساس ماهيت
- گزارش يک مرکز هزينه براساس ماهيت
- گزارش يک شماره عطف خاص براساس ماهيت
- گزارش دارائيها با شرايط دلخواه ( پويا ) براساس ماهيت
- فهرست خلاصه دارائيها تا پايان يک ماه
- گزارش فروش دارائيها
- جدول ارزش دفتر دارائيها در مراکز هزينه تا پايان دوره
- جدول قيمت تمام شده دارائيها در مراکز هزينه تا پايان دوره
- جدول ذخيره استهلاک دارائيها در مراکز هزينه تا پايان دوره
- جدول هزينه استهلاک دارائيها در مراکز هزينه تا پايان دوره
- تفاوت ارزيابي و ارزش دفتري دارائيها در مراکز هزينه تا پايان دوره
- آمار تجميعي کليه ماهيتها همراه ارزيابي در مراکز هزينه
- آمار تفکيکي ارزيابي شده ها در مراکز هزينه
- خلاصه وضعيت يک نوع دارائي در مراکز هزينه
- رويت سند حسابداري تعيين وضعيت ارزيابي اموال
 

کليه اطلاعات فوق علاوه بر صفحات وب بر روي excel نيز قابل دريافت ميباشد .

 

مدیریت کاربـران :

امکان مديريت سطوح و محدوده دسترسي کاربران از طريق تعريف گروه هاي کاربري .

مدیریت سیستم :

  • امکان تهيه نسخه پشتيباني اطلاعات ، تعيين سياست شماره گذاري برچسب اموال ، نقل و انتقال اطلاعات بين ستاد و مراکز تابعه.
  • عمليات انتهاي سال مالي ، پارامترهاي حسابداري اموال و ساير امکانات براي کنترل اطلاعات .
 
 
 
بازگشت به لیست محصولات