بازگشت به لیست محصولات
 
  سیستم بودجه مبتنی بر عملکرد همراه سيستم  
 
نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد" یا "بودجه عملیاتی" به عنوان یک زیرسیستم از نظام "مدیریت مبتنی بر نتایج" می‌باشد که هدف آن ارتقای کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی می‌باشد که اخیرا مورد توجه جدی دولت‌ها بوده است.
در این نظام، اعتبارات پرداختی بر اساس عملکرد واحدهای سازمانی و در راستای تولید محصولات (یا خدمات) و یا دستیابی به پیامدها، تخصیص می‌یابد در نتیجه سازمان‌های دولتی به سمت افزایش شفافیت و روشنی عملکردها در نحوه مصرف منابع اختصاص یافته برای انجام فعالیت‌ها، تولید خروجی‌ها و دستیابی به اهداف و استراتژی‌ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق خواهند یافت.

 

 
  خصوصیات سیستم در یک نگاه  
 
 • پیکربندی برای کنترل رخدادهای بودجه ای مانند اعتبارات مصوب، اعتبار تخصیص یافته، هزینه قطعی، ذخیره تعهدات احتمالی، علی الحساب و ...
 • گزارشات مقایسه ای با اطلاعات لازم در مورد اعتبارات مصوب، تخصیص یافته، کنترل تخصیص، اعتبارات تامین شده و ...
 • ثبت کلیه وقایع کاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی کاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات
 • امکان تعریف ساختار و سرفصلهای بودجه به صورت درختی و در چهار سطح
 • امکان بودجه‌ریزی بر اساس مراکز هزینه و درآمد، منابع و مصارف و کنترل آن
 • قابلیت تعریف انواع روشهای کنترل بودجه و دوره‌های ارزیابی بودجه
 • دسترسی سریع به اطلاعات بهای تمام شده محصولات مختلف
 • تـعـریـف انـواع درآمــد و هـزیـنــه
 • شناسائی عوامل هزینه عملیاتی، پرسنلی و سربار
 • شناسائی مراکز هزینه سازمان و نوع واحدهای عمومی و تخصصی
 • طراحی جدول تسهیم هزینه‌های عمومی برحسب عوامل و محرک‌های هزینه
 • شناسائی برنامه‌ها بعنوان محصول یا خدمات نهائی جهت محاسبه قیمت تمام شده
 • شناسائی فعالیت‌ها و ریز فعالیت‌های سازمان، محرک‌ها، مقادیر هدف و سرانه‌های هریک
 • شناسائی اطلاعات کمی اهداف قیمت تمام شده خدمات براساس محصول تعداد هدف، هزینه‌ها و محرک‌ها
 • شناسائی و تسهیم حقوق واحدهای عمومی به سایر واحدها مراکز هزینه سرویس دهنده و سرویس گیرنده و محرک‌ها
 • شناسائی جدول ضرائب استاندارد حقوق و دستمزد براساس مراکز هزینه، برنامه و فعالیت و محاسبه درصدهای حجمی
 • محاسبه قیمت تمام شده خدمات، گروه بندی پویا و تهیه گزارش به استناد اطلاعات واقعی موجود در سیستمهای بودجه، حسابداری، حقوق و دستمزد، اموال و دارائیهای ثابت، انبار و سایر سیستمهای وابسته .

 

مديريت کاربران و مديريت سيستم

 • امکان اضافه نمودن کاربر به تعداد نام محدود
 • تنظيم سطوح دسترسي براي ثبت ، ويرايش ، گزارش و . . .
 • امکان تعريف گروه هاي کاربري متفاوت
 • و . . .

 

دسته بندي ها

  بر اساس تعریف صندوق بین المللی پول، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عبارت است از:
  روش‌ها و ساز و کارهایی که ارتباط بین اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی را با خروجی‌ها و پیامدهای آنها از طریق بکارگیری اطلاعات عملکردی در تخصیص منابع تقویت می‌سازد. همانگونه که از تعریف فوق استنباط می‌شود سه موضوع اساسیو اصلی در یک نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مشاهده می‌شود:
 • الف) عملکرد سازمانی:
  • اعتبارات هر سازمان در قبال ارزیابی شاخص‌های عملکرد برنامه‌ها و فعالیت‌های آن تخصیص می‌یابد. بدیهی است همواره ارزیابی عملکرد بر مبنای اهدافی هستند که از پیش تعیین شده می‌باشند، لذا برنامه‌ریزی برای تعیین اهداف کمی ‌سالانه و چند ساله و ارزیابی عملکرد بر مبنای هدف‌ها، در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ضروری است. ارزیابی عملکرد در سطح خروجی‌ها، فعالیت‌ها و پیامدها صورت می‌گیرد، به گونه ای که در سطح خروجی‌ها موضوع کارایی، در سطح پیامدها موضوع اثربخشی و در سطح فعالیت‌ها ارتباط مولد یا غیرمولد آنها در تولید خروجی‌ها و نیز با یا بدون ارزش افزوده بودن آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
 • ب) قیمت تمام شده:
  • دومین عنصر اصلی یک نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، بعد از ارزیابی عملکرد سازمان در قبال تحقق اهداف سالانه، موضوع میزان منابع قابل تخصیص بر مبنای عملکرد بدست آمده می‌باشد. عامل اصلی و محوری در این مرحله، محاسبه قیمت تمام شده هر واحد محصول (کالا یا خدمت) و هر واحد فعالیت می باشد.
 • ج) کارایی و اثربخشی:
  • سومین رکن مهم، تولید محصولات و خدمات بیشتر و با کیفیت بالاتر با صرف منابع کمتر نسبت به گذشته می‌باشد. این به معنای افزایش کارایی سازمان در نحوه مصرف منابع برای تولید خروجی‌ها و به عبارت دیگر مدیریت بهای تمام شده فعالیت‌ها است. متعاقب آن، میزان تحقق اهداف ناشی از تولید خروجی‌های مرتبط و میزان همبستگی آنها مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص ادامه، افزایش یا کاهش سطح تولید خروجی‌ها، تصمیم‌گیری می‌گردد.


  نکات حائز اهمیت در سیستم بودجه مبتنی بر عملکرد همراه سيستم  
 
 • هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت، یک روش حسابداری نیست بلکه یک ابزار قدرتمند برای مدیریت است.
 • در سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نیازمند حجم عظیمی از اطلاعات مالی و عملکردی واحدهای متعدد سازمانی هستیم
 • هدف از بودجه مبتنی بر عملکردارتقای سطح بهره وری، اثر بخشی سازمان و کارآیی مصرف منابع سازمانی می باشد
 • اعتبارات در این سیستم بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولیدات محصولات و خدمات و یا دسترسی به پیامدها تخصیص می یابد
 • با استفاده از این سیستم سازمان ها به سمت افزایش شفافیت در نحو مصرف منابع برای انجام فعالیت ها، تولید خروجی ها و دستیابی به اهداف و استراتژی ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق می یابند.
 • سیستم مشتمل بر برنامه سالانه، هزینه یابی و مدیریت عملکرد می باشد
 • جهت مدیریت هزینه ها همواره گزارشات متنوع کاربردی و مدیریتی تولید می شوند
 • محاسبه و پیش بینی قیمت تمام شده برنامه واحد هریک از فعالیت های دستگاه اجرایی برای سال بودجه، به تفکیک موجود است
 • راهبری قیمت تمام شده و بودجه مبتنی بر عملکرد در دستگاه اجرایی نیز به سهولت امکان پذیر خواهد بود
 • یک سیستم نرم افزاری کلان و کاملا تخصصی که برای دستگاه های اجرایی طراحی شده است.

 • همراه سیستم، یک شرکت نرم افزاری صاحب نام در زمینه بودجه عملیاتی می باشد.

 

 
 
بازگشت به لیست محصولات